Presťahované

Pekné veci

Zopár aformizmov a anekdot

12. february 2011 at 16:50 | Milan Gaľa: Aforizmy II.
  

Pravda o ženách

1. january 2011 at 22:04 | (neznámy autor)

<3     :-*

  
Ženy sú ako jablká na stromoch.
Tie najlepšie sú na vrcholoch stromov.
Muži nechcú prísť k tým najlepším, lebo majú strach, že spadnú a zrania sa.
Namiesto toho zbierajú jablká popadané na zemi, napriek tomu, že nie sú až také dobré, ale sú ľahko dostupné.
A jablká, ktoré sú na vrcholoch stromov si myslia, že majú nejakú chybu - no v skutočnosti sú úžasné.
Jednoducho musia byť len trpezlivé a musia čakať, kedy ten správny muž príde - ten, ktorý bude mať odvahu vyškriabať sa pre ne až na vrchol stromu.
Ženy nesmú padať, aby boli dostupné.
Ten, kto ich bude potrebovať a milovať, urobí všetko preto, aby ich získal.
Žena vyšla z mužovho rebra, nie z nôh, aby bola pošliapaná, nie z hlavy, aby bola nadradená.
Ale z boku, aby bola na rovnakej úrovni.
Spod ramena, aby bola chránená, vedľa srdca, aby bola milovaná.

Súboj

1. january 2011 at 21:40 | (bez autora)

Súboj

  
Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu:
"Chlapče, tá bitka v každom z nás je medzi dvoma vlkmi. Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Ten druhý je dobrý. je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera."
Vnuk o tom všetkom premýšľal a po minúte sa opýtal:
"A ktorý vlk zvíťazí?"
Starý Indián odpovedal:
"Ten, ktorého kŕmiš."
 
 

Advertisement
Reklama